Planowany kształt wydarzenia…

Narodowa pielgrzymka mężczyzn na Jasną Górę

„Męskie oblężenie Jasnej Góry”
„Mężczyźni u tronu Królowej”

10.00 – Męskie uwielbienie, sala Ojca Kordeckiego
10.30 – Wykład I, J. Pulikowski
11.15 – Męskie uwielbienie
11.30 – Wykład II, M. Guzewicz
12.15 – Przerwa
12:30 – Wykład III, Stanisław Sławiński
13:15 – ogłoszenia
13:20 – Przerwa  + czas na posiłek, spowiedź, zwiedzanie
15.00 – Msza w Bazylice
16.45 – Zawierzenie w Kaplicy Cudownego Obrazu
17.45 – Rozesłanie.
18:00 – KONIEC

 

Poparcie przewodniczącego komisji ds Duszpasterstwa KEP

Na spotkaniu w dniu 12 czerwca przewodniczący Komisji ds Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski  Arcybiskup Wiktor Skworc zapewnił nas o poparciu dla inicjatywy i honorowym patronacie nad nią.

W dniu 1 września 2017 otrzymaliśmy z Wydziału Duszpasterstwa Katowickiej Kurii, w którym czytamy:

„W nawiązaniu do Pana prośby, po uwzględnieniu aktualnych kontekstów koordynowania wydarzeń o charakterze duszpasterskim przez KEP na poziomie ogólnopolskim, a także mając na uwadze fakt, że patronat nad przedmiotowym wydarzeniem objął już Prymas Polski, Metropolita Katowickim nie przewiduje udzielenia „Oblężeniu Jasnej Góry” swego patronatu.”