Akredytacje Medialne

Wniosek o akredytacje medialne należy zgłaszać poprzez poniższy formularz.
Akredytacje będą wydawane zgłoszonym redakcjom 4 listopada od godziny 9:00.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ograniczenia ilości wydanych akredytacji.
Redakcje prosimy o uszanowanie męskiego charakteru spotkania!