Goście spotkania

Gośćmi OBLĘŻENIA będą:

Abp Stanisław Gądecki

Doktor teologii biblijnej, arcybiskup  metropolita poznański,  przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy.

Z uwagi na Ingres Abpa Grzegorza Rysia Abp Gądecki nie będzie obecny osobiście – skieruje do nas swoje przesłanie. 

 


Abp Grzegorz Ryś

Doktor hab. nauk humanistycznych, specjalizujący się w historii Kościoła, arcybiskup metropolita łódzki, Przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski
Z uwagi na swój ingres Abp Grzegorz Ryś nie może być z nami osobiście – skieruje do nas swoje przesłanie.
 

 


Abp Zbigniew Stankiewicz

Doktor nauk teologicznych w dziedzinie teologii fundamentalnej, arcybiskup metropolita ryski, członek Papieskiej Rady do spraw Popierania Jedności Chrześcijan, przewodniczący Komisji d/s Ewangelizacji i Kultury przy Radzie Konferencji Episkopatów Europy

 

 


Bp Marek Mendyk

Doktor nauk teologicznych, biskup pomocniczy diecezji legnickiej, członek Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego, członek Komisji Duszpasterstwa i Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży, asystent Rady Szkół Katolickich, członek Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

 

 


Mieczysław Guzewicz


Mąż, ojciec, dziadek, doktor habilitowany teologii biblijnej i pastoralnej, konsultor Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, doradca w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, rekolekcjonista, autor wielu książek z tematyki małżeństwa, rodziny, wychowania, cierpienia.

 

Jacek Pulikowski

Mąż, ojciec, dziadek, doktor inżynier mechaniki budowli, nauczyciel akademicki, świetny mówca. Człowiek z pasją. Specjalista w pokonywaniu kryzysów małżeńskich, budowaniu relacji rodzinnych czy postawy rodzicielskiej. Autor wielu książek.

Stanisław Sławiński


Pedagog, doktor nauk humanistycznych, od 2005 do 2007 podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych. Prywatnie – od 46 lat mąż jednej żony, ojciec trójki dzieci, dziadek 9 wnucząt