Bracia Zmartwychwstania

Opis 1:

Bracia Zmartwychwstania to męska gałąź Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea. Spotykają się od ponad 15 lat w „Domkach Zmartwychwstania” rozsianych o całej Polsce (a nawet poza granicami). Spotkania domowe opierają na wspólnej modlitwie i dzieleniu Słowem. Formacja Braci opiera się na kursach (w tym męskich) Szkoły Ewangelizacji św. Andrzeja (SESA)

Opis 2:

Przymierze mężczyzn “Bracia Zmartwychwstania”

Czym jest Przymierze Mężczyzn?

Przymierze Mężczyzn „Bracia Zmartwychwstania” powstało w 2000 roku przy Wspólnocie Chrystusa Zmartwychwstałego GALILEA.

Jego celem jest kształtowanie tożsamości mężczyzny, a tym samym formowanie go do głębszego chrześcijańskiego życia i zaangażowania w pracy, rodzinie i świecie.

Chcemy być dla siebie braćmi, nie tylko w życiu duchowym, ale także w codzienności, niosąc sobie nawzajem konkretną pomoc i wsparcie. Przymierze jest otwarte dla wszystkich mężczyzn i gromadzi obecnie wiele osób w różnych częściach Polski.

Obecnie w całej Wspólnocie w regularnych spotkaniach małych grup gromadzi się prawie 1000 mężczyzn, z czego prawie 300 należy do Przymierza i uczestniczy dodatkowo w regularnych spotkaniach „Męskich Domków”.

Działania wewnętrzne:

Przymierze to formacja duchowa i wzajemne wsparcie:

  • codzienna modlitwa za siebie nawzajem
  • spotkania w ramach Męskich Domków (1 raz w miesiącu), a także jako całe Przymierze (1 raz w roku)
  • wspieranie się w konkretnych sytuacjach dnia codziennego
  • służenie sobie pomocą, wsparciem materialnym i duchowym
  • wspólny wypoczynek i świętowanie

Działania zewnętrzne

  • ewangelizacja (bycie świadkiem wiary) mężczyzn w Kościele
  • animacja powszechnego ruchu mężczyzn w Kościele i zdobywanie mężczyzn dla Chrystusa
  • propagowanie idei odnowionego i nawróconego mężczyzny
  • propagowanie idei braterstwa wśród mężczyzn

Męskie spotkania

Mężczyźni należący do Przymierza gromadzą się w Męskich Domkach, czyli małych grupach złożonych z kilku mężczyzn spotykających się razem, modlących się za siebie nawzajem i wspomagających się w codzienności.

Kursy dla mężczyzn

Systematycznie prowadzimy weekendowy kursy skierowane do mężczyzn, którzy chcą świadomie żyć swoim powołaniem, odkrywać Boga i wspierać się na braterskich relacjach. Mogą w nich uczestniczyć zarówno członkowie Wspólnoty, jak też wszyscy mężczyźni, którzy chcą pozwolić Bogu kształtować swoją męską tożsamość.

Partnerzy

%d bloggers like this: