Lew Judy

Opis 1:

Jako braterska wspólnota Lew Judy działamy od 2007 roku w Toruniu. Nie tworzymy żadnej formalnej organizacji w innych miastach. Staramy się, by nasza działalność była jak najmniej oparta na formalnościach i regulaminach, a była jak najbardziej prosta i skupiona na relacji z Bogiem po męsku i na braterstwie. Męskie plutony różańca – Żołnierzy Męskiego Plutonu Różańca, zobowiązuje się w łączności z braćmi do przez codzienną modlitwę (różaniec i inne modlitwy) i post.

Opis 2:

MISJA

Jesteśmy wspólnotą dorosłych mężczyzn, którzy wędrują przez życie „z Bogiem po męsku”. Wyruszyliśmy w tę podróż ponieważ pragniemy coraz bardziej cieszyć się z daru męskości i jednocześnie podejmować wyzwanie jakim jest męskość. Dlatego razem z Bogiem pracujemy nad sobą w sferze fizycznej, psychicznej, a przede wszystkim duchowej, by służyć jako mężowie i ojcowie, bracia i synowie, dziadkowie i wujkowie.

W tej walce jesteśmy braterskim wsparciem dla siebie nawzajem i innych mężczyzn, aby przez to odkrywać i wzmacniać braterstwo między wszystkimi mężczyznami. Siłę czerpiemy z jedynego Ojca, Syna i Ducha Świętego, tak by całym życiem odważnie głosić nasze zawołanie: „Przestań płakać! Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy!”

ORGANIZACJA I DZIAŁALNOŚĆ

Jako braterska wspólnota Lew Judy działamy od 2007 roku w Toruniu. Nie tworzymy żadnej formalnej organizacji w innych miastach. Staramy się, by nasza działalność była jak najmniej oparta na formalnościach i regulaminach, a była jak najbardziej prosta i skupiona na relacji z Bogiem po męsku i na braterstwie.

Prowadzimy działania na 4 polach:

  • Kompanie braci
  • Rekolekcje dla mężczyzn
  • Męska Pielgrzymka
  • Męskie Plutony Różańca

Dewiza wspólnoty Lew Judy:
„Z Bogiem po męsku”

Zawołanie wspólnoty Lew Judy:
„Przestań płakać! Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy!”

NASZ PATRON

Naszym patronem jest Jezus Chrystus – Syn Boga – Lew Judy. Chcemy wzmacniać naszą męskość wędrując z najlepszym z mężczyzn jaki chodził po tej ziemi.

Spotykamy się często, ale nie zawsze przy kościele oo. Jezuitów w Toruniu: torun.jezuici.pl

Opis 3:

Czym charakteryzuje się wasza wspólnota?

Lew Judy to formacja utworzona w 2008r w Toruniu z myślą właśnie o mężczyznach. Celem wspólnoty jest skupianie mężczyzn i w tym oto gronie wzrastanie w wierze. Jesteśmy podzieleni na tak zwane kompanie braci – każda ma swojego lidera i członków, maksymalnie 10 osób. Moja – V kompania – liczy 6 osób. W tej chwili w Toruniu działa sześć kompanii. Wspólnota funkcjonuje jeszcze m. in. w Bydgoszczy, Poznaniu i Grudziądzu.

Jak wyglądają spotkania waszej wspólnoty?

Każda kompania ma do zrealizowania dwuletni cykl. Plan naszych działań przygotował koordynator – założyciel wspólnoty, który na co dzień jest psychologiem. W każdym miesiącu mamy moduł poświęcony jakiemuś tematowi, np. moje ojcostwo, stosunek do kobiet, przygotowanie do małżeństwa, strategia walki z wrogiem, itp. Każdy miesiąc składa się z kilku spotkań, na których są: męskie rozmowy, męskie kino, medytacja fragmentu Pisma Św., magis – czyli zadanie do wykonania. Na koniec każdego miesiąca mamy Mszę świętą wspólnotową, na której spotykają się wszystkie kompanie.

Partnerzy

%d bloggers like this: