Zaznacz stronę

Lew Judy

MISJA

Jesteśmy wspólnotą dorosłych mężczyzn, którzy wędrują przez życie „z Bogiem po męsku”. Wyruszyliśmy w tę podróż ponieważ pragniemy coraz bardziej cieszyć się z daru męskości i jednocześnie podejmować wyzwanie jakim jest męskość. Dlatego razem z Bogiem pracujemy nad sobą w sferze fizycznej, psychicznej, a przede wszystkim duchowej, by służyć jako mężowie i ojcowie, bracia i synowie, dziadkowie i wujkowie.

W tej walce jesteśmy braterskim wsparciem dla siebie nawzajem i innych mężczyzn, aby przez to odkrywać i wzmacniać braterstwo między wszystkimi mężczyznami. Siłę czerpiemy z jedynego Ojca, Syna i Ducha Świętego, tak by całym życiem odważnie głosić nasze zawołanie: „Przestań płakać! Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy!”

ORGANIZACJA I DZIAŁALNOŚĆ

Jako braterska wspólnota Lew Judy działamy od 2007 roku w Toruniu. Nie tworzymy żadnej formalnej organizacji w innych miastach. Staramy się, by nasza działalność była jak najmniej oparta na formalnościach i regulaminach, a była jak najbardziej prosta i skupiona na relacji z Bogiem po męsku i na braterstwie.

Prowadzimy działania na 4 polach:

  • Kompanie braci
  • Rekolekcje dla mężczyzn
  • Męska Pielgrzymka
  • Męskie Plutony Różańca

Dewiza wspólnoty Lew Judy:
„Z Bogiem po męsku”

Zawołanie wspólnoty Lew Judy:
„Przestań płakać! Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy!”

NASZ PATRON

Naszym patronem jest Jezus Chrystus – Syn Boga – Lew Judy. Chcemy wzmacniać naszą męskość wędrując z najlepszym z mężczyzn jaki chodził po tej ziemi.

Spotykamy się często, ale nie zawsze przy kościele oo. Jezuitów w Toruniu: torun.jezuici.pl

Partnerzy