Rycerze Jana Pawła II

Opis 1:
Zasadniczym celem Zakonu Rycerzy Jana Pawła II jest formacja katolików-mężczyzn świeckich poprzez stawianie sobie wzór osoby patrona – Świętego Jana Pawła II (Karola Wojtyły), który swoim świadectwem pokazywał jak harmonijnie można łączyć męskość i świętość zarówno dziś jak i w wymiarze uniwersalnym.

Opis 2:
Zakon Rycerzy Jana Pawła 2 to katolicka, polska organizacja świecka o charakterze charytatywnym

Organizacja zrzesza katolickich mężczyzn, którzy w odpowiedzi na nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła 2, pragną służyć Kościołowi Katolickiemu i swojej Ojczyźnie.
Pragniemy aby Zakon Rycerzy Jana Pawła 2 stał się wotum dziękczynnym polskich mężczyzn za łaskę pontyfikatu oraz beatyfikacji Jana Pawła 2.

Powody dla których powstał Zakon Rycerzy Jana Pawła 2:

Inspiracje:
– Pragniemy czynami odpowiedzieć na nauczanie Wielkiego Polaka Jana Pawła 2
– Zbliżająca się data beatyfikacji Jana Pawła II
– Potrzeba zawiązania współczesnego, Polskiego Zakonu Rycerskiego w XXI wieku
– Chęć kontynuacji katolickich zakonów rycerskich średniowiecza w dostosowaniu do współczesnych warunków

Zagrożenia:
– sekularyzacja środowisk Katolickich
– upadek wartości chrześcijańskich w Europie i na świecie
– rozkład wartości moralnych w społeczeństwie

Nazwa Organizacji:
Pragniemy kultywować tradycje oraz ideały rycerskie w oparciu o strukturę świeckiego Zakonu rycerskiego, o ściśle narodowym charakterze . Czujemy się duchowymi synami Jana Pawła 2, dlatego pod Jego imieniem chcemy realizować w praktyce papieskie nauczanie.

Opis 3:

Zakon Rycerzy Jana Pawła II

Zakon Rycerzy Jana Pawła II (łac. Ordo Militiae Ioannis Pauli II) – katolickie stowarzyszenie publiczne wiernych, zrzeszające mężczyzn, będące podziękowaniem za pontyfikat św. Jana Pawła II[1]. Pierwsza chorągiew powstała 1 kwietnia 2011. Reguła została zatwierdzona 2 kwietnia 2012 roku przez arcybiskupa Henryka Hosera. Zgromadzenie ma za zadanie formację katolickich mężczyzn na wzór życia Jana Pawła II.

Rycerze

Członkiem wspólnoty może być każdy pełnoletni mężczyzna katolik, zobowiązujący się przestrzegać reguły. Wystąpienie z prośbą o przyjęcie w poczet członków jest skuteczne jedynie wówczas, gdy aplikujący zostanie polecony – jedyną drogą dostania się do zgromadzenia jest zaproszenie przez innego rycerza. Następnie rozpoczyna się co najmniej sześciomiesięczny okres próbny, po którym następuje głosowanie nad przyjęciem kandydata. Po przyjęciu następuje ślubowanie. Są cztery stopnie rycerskie: Wiara (Fides), Miłosierdzie (Misericordia), Solidarność (Solidarietatis), Patriotyzm (Patriae Caritas). Wszyscy rycerze są zobowiązani do aktów miłosierdzia.

Szata Zakonna

Strojem ceremonialnym jest czarna mantulla z żółtym obszyciem i herbem zakonu znajdującym się na piersi i plecach.

Jednostki organizacyjne

Chorągiew

Najmniejszą jednostką organizacyjną zgromadzenia jest Chorągiew, która działa na terenie parafii. Do utworzenia Chorągwi potrzebnych jest sześciu braci oraz zgoda proboszcza danej parafii, który po jej utworzeniu staje się kapelanem wspólnoty. Dowódcą Chorągwi jest Wielki Rycerz, który jest jednym z trzech oficerów (oprócz niego Kanclerz i Skarbnik) wybieranych na roczną kadencję.

Komandoria

Komandoria odpowiada terytorialnie diecezji. Komandorię tworzą rycerze wszystkich Chorągwi danej diecezji. Wielcy Rycerze z terenu Komandorii tworzą kapitułę, która wybiera Komandora. Komandor odpowiada za pracę Chorągwi na swoim terenie oraz za współpracę z władzami kościelnymi. Kadencja Komandora trwa 3 lata.
Prowincja

Na czele prowincji stoi Prowincjał, którego kadencja wynosi cztery lata.

Generalat

Generał zakonu, Krzysztof Wąsowski

To „rada ministrów” Zakonu. Składa się z oficerów generalnych, którzy odpowiadają m.in. za administrację, finanse, formację, aspekty prawne, kontakty zagraniczne, mienie, pomoc bratnią, pro-life, działalność charytatywną, ceremoniał. Kadencja Generała nie jest ograniczona, aczkolwiek w każdej chwili może zostać przerwana.

Strona WWW

Lider wspólnoty

Generał zakonu, Krzysztof Wąsowski

Założyciel

Krzysztof Wąsowski

Partnerzy

%d bloggers like this: