Zaznacz stronę
Abp Grzegorz Ryś

Kardynał Grzegorz Ryś, Arcybiskup Metropolita Łódzki

Arcybiskup Grzegorz Ryś pochodzi z Krakowa. Urodził się 9 lutego 1964 r. W dzieciństwie często grał z kolegami w piłkę, ale do tej pory można oglądać „niepowtarzalne” mecze z udziałem biskupa np. w czasie
pieszych pielgrzymek na Jasną Górę, w których corocznie od wielu lat bierze udział. Lubi jeździć na rowerze, dlatego w 2010 r. pielgrzymował na rowerze do Santiago de Compostela z okazji Roku Jubileuszowego św. Jakuba.

Jeszcze zanim poszedł do seminarium był członkiem Ruchu Światło-Życie i animatorem. Po święceniach kapłańskich (22 maja 1988 r.) przez rok pracował na parafii w Kętach. Potem powrócił na studia na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej – tutaj uzyskał doktorat i habilitację. Jest specjalistą od historii średniowiecza, posługuje się łaciną, a także językiem angielskim i włoskim.

Lata 2004-2007

Przez kilka lat (2004-2007) był dyrektorem Archiwum Kapitulnego Katedry Wawelskiej, a przed nominacją na biskupa był Rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie (2007-2011) i Przewodniczącym Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych w Polsce (2010-2011). Pracował jako komentator pielgrzymek Jana Pawła II. Natomiast w trakcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II był jednym z członków komisji historycznej działającej przy Trybunale Rogatoryjnym.

Wykłada na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II, gdzie jest kierownikiem Katedry Historii Starożytnej i Średniowiecznej. Jest również współtwórcą i wykładowcą kursu „ABC relacji chrześcijańsko- i polsko-żydowskich” (od 2010).

Konsekracja Biskupia

28 września 2011 r. odbyła się konsekracja biskupia ks. Grzegorza Rysia. Podkreślał wtedy, że najważniejsze dla biskupa pomocniczego jest bycie z ludźmi w parafiach, wśród rozmaitych wspólnot i ruchów kościelnych. W związku z tym ceni sobie obecność zwłaszcza małych wspólnot w Kościele, w których jest możliwość głębokiego przeżywania wiary, a co więcej człowiek nie jest anonimowy. Podczas wywiadów, konferencji czy rekolekcji podkreśla, że w wierze najważniejsze jest osobiste spotkanie z żywym Bogiem. Sam od szeregu lat związany jest z neokatechumenatem..

Szczególnie bliska sercu biskupa była sprawa powołań kapłańskich i formacja kapłanów, ekumenizm oraz dialog między chrześcijanami a także pomiędzy religiami. W Krakowie uczestniczył w Ekumenicznym Maratonie Biblijnym (od 2009 r.). Jest członkiem kapituły Nagrody im. Ks. Stanisława Musiała przyznawanej przez Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze” za zasługi dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Od 2012 r. Jest członkiem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej.

Autor i współautor wielu książek. Często głosi rekolekcje dostępne (dzięki uprzejmości zagorzałych słuchaczy) do odsłuchania na stronach internetowych.

W posłudze biskupiej towarzyszy mu zawołanie „Virtus in infirmitate” – „Moc w słabości”.

Metropolita Łódzki

14 września 2017 r. został mianowany przez papieża Franciszka arcybiskupem metropolitą archidiecezji łódzkiej. Ingres odbył się 4 listopada 2017 r.

Już jako biskup został szefem Zespołu do spraw Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski. Był członkiem Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski w 2016 r. Jako arcybiskup został członkiem Rady Stałej KEP (z wyboru), zasiada także w Radzie ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego.

Oblężenia, w których brał udział Abp Grzegorz Ryś

2017

2018

2019

2020

2021

Arcybiskup Grzegorz Ryś – Nauczania

Partnerzy