I otrzymacie wszystko, o co na modlitwie z wiarą prosić będziecie. Mt 21,22 Za nami pierwszy etap modlitwy w intencji Męskiego Oblężenia Jasnej Góry 2022. Opuszczamy Jerozolimę, nasz najbliższy świat i udajemy się do Judei, która w zapisie Dziejów Apostolskich jest...