Zaznacz stronę

Męskie oblężenie Jasnej Góry – 2017

utworzone przez | 10. 09. 2017 | Wpisy

Rok 2017 jest pod wieloma względami wyjątkowy. Szczególnego charakteru dodaje mu fakt nagromadzeni się kilku znaczących jubileuszy, wśród których jest też trzystu lecie koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej. Między innymi ten fakt skłonił do zastanowienia się, czy do tego wyjątkowego miejsca nie zaprosić mężczyzn z naszej ojczyzny.

Pomysł zorganizowania Narodowej Pielgrzymki Mężczyzn pojawił się jednocześnie we wspólnocie Ojców Paulinów i wśród przedstawicieli Mężczyzn Świętego Józefa. Kustosze Jasnej Góry stwierdzili, że pośród wielu stanów, grup i środowisk przybywających na częstochowskie wzgórze brakuje tego właśnie środowiska. Po wstępnej rozmowie ustalono termin, który przypadł na 4 listopada 2017 roku. W zamiarze inicjatorów jest cykliczność tego wydarzenia.

Jasnogórski Klasztor jest dla Polaków miejscem niezwykłym. Święty Jan Paweł II określi to w sposób bardzo trafny: „Jasna Góra jest sanktuarium Narodu. Trzeba przykładać ucho do tego świętego Miejsca, aby czuć, jak bije serce narodu w Sercu Matki. Trzeba usłyszeć echo całego życia Narodu w Sercu jego Matki i Królowej”. Podobnego określenia użył wcześniej Henryk Sienkiewicz pisząc: „Tu bije nieśmiertelne serce polskiego ludu”.

Nie mamy wątpliwości, że to sama Królowa Polskiej Korony wzywa mężczyzn do swojego pałacu, aby przekazać im ważne polecenia. Planujemy dokonać oblężenia Jasnej Góry, aby u stóp Najświętszej Panienki zrealizować akt oddania się Jej w niewolę. Taka postawa jest wyrazem hołdu, uwielbienia, całkowitego poddania, ale też potwierdzeniem, że pragniemy kontynuować tradycję tysięcy naszych rodaków, którzy służbę dla Maryi traktowali jako najwyższy wyraz prawdziwej męskości.

Pośród wielu znaczących postaci z naszej bogatej przeszłości wyróżnia się król Jan III Sobieski. Jego męstwo, ofiarność, gotowość oddania życia dla ratowania ojczyzny i Kościoła są znane. Warto jednak przypominać, że ten szczególny przywódca należał do Bractwa Różańcowego, a na piersi nosił wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej z napisem „Niewolnik Maryi”.

Zachwyca i skłania do pójścia podobną drogą przykład wielkich przywódców Kościoła w Polsce, szczególnie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, nieugiętego obrońcy wiary w bardzo trudnych latach zniewolenia komunistycznego. Wśród wielu ponadczasowych inicjatyw Prymasa Tysiąclecia były Jasnogórskie Śluby Narodu, nawiązujące do ślubów króla Jana Kazimierza. Zostały one uroczyście wypowiedziane w obecności około miliona wiernych 26 sierpnia 1956 roku. Cała treść tego aktu jest wyjątkowa i wyraża pragnienie wypełniania woli Jezusa w naszym codziennym życiu, we wszystkich jego przestrzeniach. Jako mężczyźni chcemy przypomnieć sobie szczególnie słowa:

„Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady. Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca Wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu”.

„Matko Chrystusowa i Domie Złoty! Przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne”.

W 1966 roku z inicjatywy nieugiętego Księdza Prymasa Wyszyńskiego dokonano aktu oddania naszego narodu w macierzyńską niewolę Maryi za wolność Kościoła w Polsce i na świecie.

Narodowa Pielgrzymka Mężczyzn nawiązuje do tych wydarzeń. W obronie życia niewinnych dzieci, trwałości małżeństwa i bezpieczeństwa rodziny dużą rolę do spełnienia ma mężczyzna.

W obecnych czasach zagrożona jest też wolność Kościoła w Polsce i na świecie w wymiarze możliwości swobodnego głoszenia prawd Ewangelii, życia nimi na co dzień, ale nade wszystko w przestrzeni życia społecznego i politycznego. W imię niezdrowej poprawności politycznej eliminuje się naukę Jezusa, zastępując ją niebezpiecznymi ideologiami. Nie możemy na to pozwolić.

Pragnienie oddania się mężczyzn w macierzyńską niewolę Maryi budzi nade wszystko wielką nadzieję, że podobnie jak w przeszłości, także obecnie, mocno zmotywowani i zjednoczeni pod sztandarami Jasnogórskiej Królowej synowie, mężowie i ojcowie obronią wartości najcenniejsze.

W czasie pielgrzymki sprawowana będzie msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Zgromadzeni mężczyźni będą mogli wysłuchać kilku wykładów formacyjnych i dokonać aktu zawierzenia w Kaplicy Cudownego Obrazu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: oblezenie.mezczyzni.net

 

Mieczysław Guzewicz

 

Partnerzy