Zaznacz stronę

Zaproszenie do modlitwy w intencji Męskiego Oblężenia Jasnej Góry

utworzone przez | 29. 07. 2022 | Wpisy, Zaproszenia

Drodzy
Zbliża się szóste nasze spotkanie u Tronu Królowej.
 
W tym czasie zapraszamy Was do modlitwy w intencji Męskiego Oblężenia Jasnej Góry 2022.
Jako osoby zaangażowane w tworzenie tego wydarzenia wiemy, jak ważna jest postawa modlitwy, z której czerpiemy siłę do działania.
 
Zachęcamy wszystkich, którzy pragną włączyć się w duchowe wsparcie tegorocznej edycji Oblężenia, aby podjęli zaproszenie do wspólnej drogi modlitwy. Nasze wrześniowe spotkanie upłynie pod hasłem „Wspólna droga”, które ma nas podprowadzić do refleksji nad, odbywającym się obecnie w Kościele, procesem synodalnym. Papież Franciszek pragnie, byśmy odczytali obecny synod jako dynamikę spotkań z Jezusem opisanych w Ewangelii. Szczególną uwagę zwraca Papież na księgę Dziejów Apostolskich, którą nazywa „historią drogi”, wspólnym wędrowaniem Słowa Bożego, które jest zakorzenione także w obecnej historii Kościoła.
 
Owo wędrowanie to droga wiary pokonywana z Chrystusem, Duchem Świętym, wspólnotą Kościoła i jego tradycją także w czasie obecnym. Dzieje Apostolskie są więc swoista mapą drogi synodu, dają także odpowiedź na pytanie – skąd chcemy wyjść, dokąd i z kim chcemy iść? Droga Apostołów ze Słowem Bożym w zapisie Dziejów podzielona jest na cztery etapy, które odnoszą się do naszej drogi wiary.
 
1. Jerozolima, gdzie Apostołowie są świadkami i wyczekują Ducha Świętego, który ostatecznie uzdolni ich do wyruszenia w drogę głoszenia Słowa. W odniesieniu do nas, Jerozolima jest tam, gdzie zaczyna się pierwotny Kościół czyli Kościół, który jest nam znany – parafia, diecezja, wspólnota w życiu, której uczestniczymy.
 
2. Judea, która w zapisie Dziejów jest miejscem, do którego z sąsiednich miast przybywało mnóstwo ludu, znosząc swoich bliskich chorych w nadziei na uzdrowienie. Nasza duchowa Judea to stan, w którym wyczekujemy i wypraszamy przybycia tych, którzy się od Boga oddalili.
 
3. Samaria. Kiedy Pan Jezus przechodził przez Samarię z Galilei do Jerozolimy nie przyjęto Go, Samarytanie nie chcieli Go gościć lecz mimo to Jezus znalazł sposobność, by głosić Dobrą Nowinę. Samaria to nasze spotkanie ze środowiskami i miejscami, gdzie nie przyjmowana jest Ewangelia, a pielgrzymów do Jerozolimy wyrzuca się ze swoich granic. Duchowa Samaria to stan, w którym jesteśmy świadkami wobec tych, którzy odrzucają Jezusa.
 
4. Krainy Syrii i Azji Mniejszej to obszary, gdzie nie słyszano o Panu Jezusie, gdzie jest On dokładnie obojętny. Są to miejsca, do których udał się św. Paweł czyli obszary misji. W drodze naszej modlitwy Syria i Azja Mniejsza to niesienie radości Ewangelii tam, gdzie jeszcze ona nie dotarła.
 
5. Rzym. Miejsce wspólnej tradycji, zakorzenienia Kościoła. Miejsca gdzie Piotr i Paweł oddali swoje życie za wiarę.
 
Tak rozumiana droga jest zaproszeniem do przypomnienia, że Kościół ma źródła we wspólnocie Pana Jezusa i Apostołów. W drodze synodalnej etapy tej drogi są nam zadane do odtworzenia, jesteśmy zaproszeni do odkrycia ciągłości, między tamtymi wydarzeniami a naszym życiem.
Odkrywanie ciągłości ma się opierać na dyskusji z Duchem Świętym, co według Papieża oznacza modlitwę. Ogień Ducha Świętego, spisany w Dziejach Apostolskich, ma przejść do naszych serc i naszego działania.
 
W takim rozumieniu wspólnej drogi, zapraszamy was do modlitwy za Męskie Oblężenie Jasnej Góry 2022. Drogę naszej wspólnej modlitwy, podobnie jak w Dziejach Apostolskich, podzielimy na pięć etapów. Koniec naszej drogi modlitwy nastąpi w dniu spotkania na Jasnej Górze.
Modlitwa zanoszona w intencji Oblężenia, jest także zaproszeniem do odkrywania na ile nasz sposób życia, reagowania, przetwarzania, planowania przyszłości jest podobny do tego z Dziejów Apostolskich.
Modlitwa w intencji Oblężenia posiada wątek wstawienniczy, będziemy modlić się w intencji uczestników wydarzenia oraz tych, którzy nie otworzyli jeszcze serca na zaproszenie do uczestnictwa w męskim spotkaniu u tronu Królowej.
 
Etapy naszej wspólnej drogi modlitwy.
1. Jerozolima 29.07 – 07.08.
2. Judea 08.08 – 21.08
3. Samaria 22.08 – 4.09
4. Syria i Azja Mniejsza 05.09 – 18.09
5. Rzym 19.09 – 24.09.
 
PIERWSZY ETAP 29.07 – 07.08 .2022 Jesteśmy w duchowej Jerozolimie i tak, jak Apostołowie będziemy modlić się o moc Ducha Świętego dla naszego najbliższego otoczenia. Modlimy się w intencji Kościoła jaki znamy, tego który jest nam najbliższy. Modlitwa nasza powinna objąć naszą parafię, oraz wspólnoty, w których funkcjonujemy. Módlmy się za mężczyzn w naszym otoczeniu i prośmy Pana, by odpowiedzieli na zaproszenie do udziału w spotkaniu na Jasnej Górze. Polecajmy Miłosiernemu Bogu nasze serca, by trwały w jedności z Chrystusem. Przez pierwszy etap naszej drogi modlitwy przeprowadzi nas psalm 23, odmawiając i rozważając codziennie polecajmy Bogu nasze prośby i intencje.
 
W całym procesie przygotowań prosimy o to, byśmy codziennie stawali około 21:00 na Apelu Jasnogórskim. W czasie apelu kierujemy nasz wzrok do Kaplicy Cudownego Obrazu. Tam patrzy wtedy cała Polska a my wpatrzeni w oblicze Królowej polecamy polskich mężczyzn i szczególny czas Oblężenia 2022.
 
Zachęcamy by w ostatnią niedzielę etapu lub w dowolnym momencie drogi modlitwy przyjąć Komunię Świętą w intencji Oblężenia Jasnej Góry.
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o modlitwie. Zostaw swoje imię i maila.

Partnerzy